Inskrywingstarief R350-00 per kind. Die fooi verseker ook u kind/ers se plek by Hennops Naskool vir ‘n komende jaar/kwartaal. Die maandelikse fooi vir 2019, is R1100-00 vir Gr 1 - Gr 1 en R1200 vir Gr 2 - Gr 7 per maand per kind

Hennops Naskool sal bedryf word gedurende skoolkwartale vanaf 12:30 tot 17:30 Skoolvakansies is Hennops Naskool oop 07:00 tot 17:00, maar sluit  Desember vakansie. ‘n Boete van R50 per 15 minute sal onmiddellik betaalbaar w

Die ouer onderneem om voor 12:00 te skakel indien die kind/ers nie die betrokke dag Hennops Naskool sal bywoon nie. In geval van siekte moet Hennops Naskool in kennis  gestel word van die verwagte durasie van die kind/ers se afwesigheid.

Daar word toesig gehou oor die kinders se huiswerk en waar nodig word hulle gehelp, deur Onderwyser / Studente.  In eksamentye word daar ook die nodige hulp gegee. Daar sal elke dag studie tyd in die kinders se program by Hennops Naskoo

Tyd Aktiwiteit 13h00 Gr R – 3 Kinders word afgehaal. 13h30 Gr 4 – 7 Kinders word afgehaal. 14h00 Ligte middagete. 14h30 -

Kinders moet ten alle tye gehoorsaam wees. Geen vuil taal, aggresiwiteit en bakleiery sal geduld word nie. Die ouer sal die kind/ers voorsien van speelklere ten einde die kind/ers se skoolklere te beskerm. Klere moet ten alle tye in ‘n tas

Hannetjie Lembisch / Eienaar Angelique Venter / Eienaar   BED Grondslagfase Onderwys Simone Wilson  /

Menu  1 Maandag   Maalvleis, Rys   Bone/Wortels 16:00 - Snack: Broodjies   Dinsdag Sop, Brood Snack 16:00 - Snack: lemoene/ap


Kom geniet ons lekker speelarea's en fasiliteite. Ons help graag met versierings en ververssings vir enige partytjie.


Lawwe Lywies is n Christelike, Afrikaanse speelgroepie wat by Hennops Naskool aan gebied word. Vir meer inligting skakel vir Leenster Van Wyk:  076 648 7423