1. Daar word toesig gehou oor die kinders se huiswerk en waar nodig word hulle gehelp, deur Onderwyser / Studente.  In eksamentye word daar ook die nodige hulp gegee.
  2. Daar sal elke dag studie tyd in die kinders se program by Hennops Naskool wees. In die geval waar kinders geen huiswerk het nie, sal daar eksta oefeninge aan kinders gegee word.
  3. Alhoewel huiswerk gekontroleer word deur personeel van Hennops Naskool, bly dit steeds die ouer se verantwoordelikheid. Gaan asb u kind se huiswerk in die aand na.
  4. Geen studietyd Vrydae nie.