1. Die ouer onderneem om voor 12:00 te skakel indien die kind/ers nie die betrokke dag Hennops Naskool sal bywoon nie.
  2. In geval van siekte moet Hennops Naskool in kennis  gestel word van die verwagte durasie van die kind/ers se afwesigheid.