1. Inskrywingstarief R350-00 per kind. Die fooi verseker ook u kind/ers se plek by Hennops Naskool vir ‘n komende jaar/kwartaal.
  2. Die maandelikse fooi vir 2019, is R1100-00 vir Gr 1 - Gr 1 en R1200 vir Gr 2 - Gr 7 per maand per kind vooruitbetaalbaar voor of op die 1ste van elke maand in Hennops Naskool se rekening of kontant. Gelde is betaalbaar vir 12 maande. Indien gelde jaarliks vooruit betaal word, word Desember maand nie betaal nie. Hierdie fooi verhoog met 10% jaarliks.
  3. Indien gelde nie betaal word nie, behou Hennops Naskool die reg voor om enige kind toegang te weier.
  4. Indien u kind Hennops Naskool verlaat, moet Hennops Naskool een kalender maand vooruit skriftelik in kennis gestel word, anders sal u aanspreeklik gehou word vir die kennismaand.
  5. Geen afslag word gegee ingeval van afwesighede of vakansie dae gedurende die maand/jaar.
  6. Gedurende skoolvakansies bied ons ‘n vakansie program aan, gratis vir leerders van Hennops Naskool.
  7. Ad-hoc fooi is R100 per dag.
  8. Indien enige spesiale uit-of instappies of aktiwiteite gereël word, is u as ouer verantwoordelik vir die kostes.
  9. Her-Registrasie: Let asseblief daarop dat  ‘n Jaarlikse her-registrasie fooi - R350 per kind, betaalbaar is voor of op 31 Oktober, om u kind/ers se plek te verseker vir die volgende jaar.

Betalings:

  • Elektroniese betaling:

Rekening Naam:  Hennops Naskool

Bank:  RMB/FNB

Takkode:  22 20 26

Tjekrekening Nr:  62413917230

E-pos asb U bewys van betaling na:  hennopsnaskool@gmail.com