1. Kinders moet ten alle tye gehoorsaam wees. Geen vuil taal, aggresiwiteit en bakleiery sal geduld word nie.
  2. Die ouer sal die kind/ers voorsien van speelklere ten einde die kind/ers se skoolklere te beskerm. Klere moet ten alle tye in ‘n tas/sak  toegerits word.
  3. Alle besittings moet duidelik gemerk wees. Geen aanspreeklikheid van welke aard ookal word aanvaar vir die verlies, beskadiging van enige persoonlike eiendom nie.
  4. Geen selfone mag gedurende studietyd gebruik word nie, en Hennops Naskool aanvaar ook geen verantwoordelikheid van gesteelde selfone nie.
  5. Kinders moet dadelik na sluitingstyd by Hennopspark Laerskool, aantree by ‘n spesifieke afhaalpunt, om dan saam met Hennops Naskool personeel te stap oor die pad. Wanneer kinders later afgehaal moet word by Hennopspark Laerskool agv. buitemuurse aktiwiteite, sal ‘n personeellid die kind op die gegewe tyd gaan afhaal. Dit is baie belangrik dat ouers vir die kinders duidelike instruksies gee oor die afhaal om enige misverstande te voorkom.